Konferencia o jazykových krajinách


15-16. novembra 2018
Univerzita Corvinus v Budapešti

Vstupom do Európskej únie sa zdalo, že hranice rýchlo zmiznúa voľný pohyb pomôžezjednotiť krajiny v regióne. Situácia sa však nevyvíjala tak, ako sme predpokladali. Dnes namiesto pohraničnej stráže hranicu blokujú jazykové bariéry.

Ako môžeme tento problém vyriešiť? Cieľom projektu LingLand je popularizovať dvojjazyčnosť a viacjazyčnosť v slovensko-maďarskom cezhraničnom regióne prostredníctvom aplikovaného lingvistického výskumu jazykovej krajiny a tvorby politiky. Cieľom je podporiť komunikáciu v oblasti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb i obchodu, a zlepšiť cezhraničnú spoluprácu medzi Slovákmi a Maďarmi. Viacjazyčnosť má nielen významný spoločenský prínos; ale prináša aj rôzne ekonomické výhody.

Konferencia a seminár, ktorý sa uskutoční 15-16. novembra 2018 na Univerzite Corvinus v Budapešti, poskytne priestor organizáciám, realizujúcim projekt LingLand, predstaviťich prácuširokej verejnosti. Pozvaní odborníci predstavia aj kľúčové otázky týkajúce sa jazykovej krajiny cezhraničných regiónov a partneri projektu predložia doterajšie výsledky. Odborné semináre sa budúzameriavať na vysvetlenie strategických odporúčaní pre rozvoj jazykovej krajiny cezhraničného regiónu.

    

            Obsah tejto webstránky nemusí nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.