Projekt LingLand si kladie za cieľ posilniť dvojjazyčnosť pomocou výskumov tzv. linguistic landscape, čiže jazykovej krajinyv slovensko-maďarských pohraničných regiónoch v oblasti turizmu, reštauračných služieb a obchodu. Za týmto účelom bude vypracovanýrozsiahlyplánpre jazykovú krajinu, a dvojjazyčnéopatrenia budú vykonanéako súčasť pilotného projektu.

Všeobecným cieľom projektu je zlepšiť úroveň dvojjazyčnosti na obidvoch stranách hranice a podporiť cezhraničnú komunikáciu, spoluprácu a vzájomné porozumenie. Našou prioritou je zabezpečiťtrvalo udržateľný rozvoj v oblasti cestovného ruchu, reštauračných služieb a obchodu.

Našim priamym cieľom je zmapovať a preskúmať jazykovú krajinu slovensko-maďarského cezhraničného regiónu. Vytvoríme rozsiahlyplán pre jazykovú krajinu a na realizáciustratégií. V rámci online služieb vytvoríme viacjazyčný (maďarský, slovenský, anglický, nemecký) generátor jedálnych lístkov, a slovensko-maďarský e-learningjazykový kurz. Spustíme aj ratingový systém dvojjazyčných poskytovateľov služieb.

Projekt je zameraný na miestnu a regionálnu cezhraničnú turistiku, reštauračné služby a podniky, ich zamestnancov, samosprávy, obchodné reťazce s cieľom podporiť úroveň dvojjazyčnosti v pohraničných regiónoch.

Náš projekt bude realizovaný pomocou metodológie jazykovej krajiny a dôkladného výskumu pohraničných regiónov. Tieto budú základomnašich stratégií, vzdelávacích materiálov ae-learning kurzov. V rámci projektu bude umiesnených 50-50 dvojjazyčných informačných tabuliek na Slovensku a v Maďarsku. 20-20 reštaurácií alebo kaviarní získa dvojjazyčný jedálny alebo nápojový lístok. V rámci online služieb vytvoríme štvorjazyčný generátor jedálnych lístkov. Spustíme aj ratingový systém dvojjazyčných poskytovateľov služieb

„…systém dvojjazyčných poskytovateľov služieb.”Ling Land PR film: Domov bez hraníc

    

            Obsah tejto webstránky nemusí nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.