Objednaťsi z jedálneholístka v reštauráciinámniekedydáporiadnezabrať, keďpomenovaniejednotlivýchpokrmovnedokážemerozlúštiť. O mäse na tzv. Esterházyhospôsobbymálokto vedel, že je tojedlo s divinovouomáčkou a dusenouzeleninoukrájanou v štýle „Julien”… a tosmeešte ani nehovorili o tom, čo je vlastnekrájanie v štýleJulien!

Môžemesaocitnúť v podobnejsituácii aj s cudzojazyčnýmijedálnymilístkami. Predstavtesiakouzáhadoumôžebyť pre zahraničnéhohosťa, cestovateľastrojovýprekladúdenejplnenejpanenskej sviečkovice v angličtineako „smoked-upvirgincandle”.

Kvalitaprekladuvšakčastonie je jedinoujazykovoubariérou, voväčšineprípadov je toslovnázásobaturistov, hlavne pre násSlovákov a Maďarov, pretoženašamaterinčinanepatrímedzisvetovéjazyky. Niekedyzvyknemehovoriť, žerozpraváme len ten „kuchynskýjazyk”, aleprinávštevereštaurácie v cudzine–kdejedálnylístokmajú v angličtine–zistíme, žepráve ten kuchynskýjazykneovládame. Dajteruku na srdce a povedzte, kto z vásnaštudovalcudzojazyčnúliteratúru o anatómiijednotlivýchdruhovhospodárskychzvierat, aleboprelistovalencyklopédiukorenín?

MenugenerátorLingLand je aplikácia na úpravuštvorjazyčných (slovenský, maďarský, anglický, nemecký) jedálnych a nápojovýchlístkov, ktorápomáhadomácim i zahraničnýmturistomvybraťsi z ponukypodľachuti, ako aj pohostinstvám, abynemuselihrávať ACTIVITY, keďpríde na výberjedál. Pozývame Vás na vyskúšanie menugenerátora, poďme na to!    

            Obsah tejto webstránky nemusí nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.